کارگاه روانشناسی تحلیل رفتار متقابل / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: سید فریدالدین میرعمادی /

زمان برگزاری : نیمه دوم تیر ماه ۹۷ /

تلفن ثبت نام : ۰۹۹۰۳۱۳۰۱۲۹ /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد