کارگاه روانشناسی تحلیل رفتار متقابل / تهران

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24082
کارگاه روانشناسی تحلیل رفتار متقابل / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: سید فریدالدین میرعمادی /

زمان برگزاری : نیمه دوم تیر ماه 97 /

تلفن ثبت نام : 09903130129 /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد