دوره شخصیت شناسی به روش MBTI

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24663
دوره شخصیت شناسی به روش MBTI

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

والاترین چیز در این دنیا آن است که بدانی چگونه متعلق به خودت باشی…..
پس وقت آن رسیده کمی خودت را بشناسی
۰تا۱۰۰ (MBTI) توسط دستیار مخصوص دکتر شیری

بصورت مجازی (آنلاین) از طریق اسکای روم

مدرس: دکتر حمیده دهقانی

تاریخ برگزاری: 20-21 و 22 آبان ماه 99

تلفن : 09131563288

تلگرام : Hamide_dehghani

اینستاگرام : hamidehdehghany

معرفی استاد