دوره شادی کودک درون من ( رشت )

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مرکز تخصصی مشاوره خانواده رویش مهر برگزار می کند :

مدرس: جواد تقوی سوره برق — مهرنوش شاه صنم —

تاریخ برگزاری : سه شنبه ۲۸ آذر —

هزینه ثبت نام : ۲۵ هزار تومان — تلفن ثبت نام : ۰۹۹۰۲۷۱۱۵۶۱—
کافه پاریس(گلسار)—

کودک ددرون

 

معرفی استاد