دوره سوپرویژن شناختی رفتاری

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=32605
دوره سوپرویژن شناختی رفتاری

مشخصات دوره

۴۸ ساعت

معرفی دوره

📚 د‌وره سوپرویژن درمان های شناختی-رفتاری کلاسیک(CBT) و موج سوم

سوپروایزر:دکتر مهدی اکبری
دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی

🔹با ارائه مدرک معتبر آکادمیک و قابل ترجمه رسمی🔹

 

 

معرفی استاد

دکتر مهدی اکبری ( دانشیار روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی تهران )