دوره زوج درمانی و خانواده درمانی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23750
دوره زوج درمانی و خانواده درمانی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

جامع ترین دوره زوج درمانی و خانواده درمانی در کشور —

زمان : پنجشنبه 19 بهمن ساعت 8 صبح /

تلفن هماهنگی : 09140110722 /

مدرسین:
دکتر مهرنوش اثباتی —
دکتر علیرضا بوستانی پور–
دکتر حمید مهرابی–
دکتر علی فیضی–
دکتر حمید بهرامی زاده–
آرمین فیروزی–

همراه با ارائه مدرک معتبر–

زوج درمانی

معرفی استاد