دوره روان‌پویشی فشرده و کوتاه مدت پیشرفته / تهران

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24058
دوره روان‌پویشی فشرده و کوتاه مدت پیشرفته / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: دکتر علیرضا طهماسب دانش آموخته دانشگاه زیگموند فروید اتریش /

رل پلی/

تماشای فیلم جلسات/

کیس فرمولیشن/

ارائه کیس /

زمان :  پنج‌شنبه ها از ۲۰ اردیبهشت در ۱۰ هفته/

ساعت :  ۱۵ تا ۱۸ /

تلفن : ۰۲۱۸۶۰۱۴۲۹۰ – ۰۹۹۰۴۰۵۵۷۶۰ – ۰۹۱۰۶۶۴۷۹۲۵ /

روانپویشی کوتاه مدت

معرفی استاد