کارگاه روانشناسی درمان هیجان مدار (EFT) / تهران

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24030
کارگاه روانشناسی درمان هیجان مدار (EFT) / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

احیا برگزار می‌کند:

مدرس: الهام اروجنی /

۶۰ ساعت پنج شنبه ها در ۱۲ هفته از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰ /

شروع دوره ۲۰ اردیبهشت /

تلفن :
۰۹۱۰۶۶۴۷۹۲۵ – ۰۹۹۰۴۰۵۵۷۶۰ – ۰۲۱۸۶۰۱۴۲۹۰ /

اصول کلی کار با هیجانات، شناسایی مارکرها به کارگیری مداخلات و تکنیک های درمانی مربوط به آنها وتحلیل موارد درمانی/

?تئوری هیجان

?طرح هیجانی

?شناسایی انواع هیجان

?مدل سازنده گرایی دیالکتیکی از کارکردهای خود

?فرایند درمان هیجان مدار

?راهبردهای کلی در کار با هیجانات

?اصول تغییر هیجان

?انواع همدلی

?فازهای درمان هیجان مدار

?شناسایی مارکرهای مهم و انواع مداخلات مرتبط با آنها

?فرمول بندی مراجع و تحلیل موارد درمانی

کارگاه روانشناسی

 

معرفی استاد