دوره جدید روان درمانی گروهی پویشی / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: دکتر نیما قربانی /

تاریخ شروع دوره : ۳ اردیبهشت /
زمان : دوشنبه ها از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۱۵ /

تلفن : ۰۲۱۸۸۹۳۰۷۲۳ – ۰۲۱۸۸۹۳۰۷۲۴ /

تلگرام : ۰۹۳۸۶۳۱۰۲۹۸ /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد