دوره جامع کاربردهای بالینی پرسشنامه‌های عینی شخصیت

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=33480
دوره جامع کاربردهای بالینی پرسشنامه‌های عینی شخصیت

مشخصات دوره

۰۱ دی ۱۴۰۱
۰۸
۱۲ ساعت

معرفی دوره

دوره جامع کاربردهای بالینی پرسشنامه‌های عینی شخصیت
با ارائه الگوهای تفسیری پرسشنامه‌ها در موارد بالینی
بررسی ساختار درونی پرسشنامه‌ها
روش‌های اجرا و نمره گذاری
نسخه سوم پرسشنامه چندوجهی شخصیتی مینه سوتا
نسخه چهارم پرسشنامه چندمحوری بالینی میلیون
با تدریس دکتر کامبیز کامکاری، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی و متخصص سنجش

 

 

معرفی استاد

دکتر کامبیز کامکاری ( )