دوره جامع کارآفرینی در روان شناسی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

برای اولین بار در ایراندوره جامع کارآفرینی در روان شناسی
دوره جامع کارآفرینی در روان شناسی
با ارایه گواهی نامه معتبر از وزارت علوم تحقیقات و فن آوری

مدرسین : دکتر مجتبی پرهیزگاری – دکتر علی محمد رضایی

تاریخ شروع دوره : 9 اردیبهشت 99
مدت دوره : 30 ساعت
آموزش مجازی
کاملا عملی و کاربردی
ویژه روان شناسان-مشاورین

تلفن تماس: 09176038534

اینستاگرام : @parhizgari_

معرفی استاد