دوره جامع پرسشنامه های عینی شخصیت

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه شخصیتی نئو ۳ (NEO-PI-3)
اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه سوتا ۲-فرم بازسازی شده (MMPI-2-RF)
اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه چندمحوری بالینی میلون ۴ (MCMI-IV)
اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه سنجش ابعاد آسیب شناسی شخصیت(DAPP-BQ)

تاریخ شروع دوره : ۱۶ مرداد ۹۸

مدرسین : دکتر کامبیز کامکاری- شهره شکرزاده

تلفن : ۰۹۳۳۰۱۳۳۳۶۰

تلگرام : sanjesh2017

اینستاگرام : @ravannama3

دوره جامع پرسشنامه های عینی شخصیت

 

معرفی استاد