دوره جامع پرسشنامه های عینی شخصیت

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24326
دوره جامع پرسشنامه های عینی شخصیت

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه شخصیتی نئو 3 (NEO-PI-3)
اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه سوتا 2-فرم بازسازی شده (MMPI-2-RF)
اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه چندمحوری بالینی میلون 4 (MCMI-IV)
اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه سنجش ابعاد آسیب شناسی شخصیت(DAPP-BQ)

تاریخ شروع دوره : 16 مرداد 98

مدرسین : دکتر کامبیز کامکاری- شهره شکرزاده

تلفن : 09330133360

تلگرام : sanjesh2017

اینستاگرام : @ravannama3

دوره جامع پرسشنامه های عینی شخصیت

 

معرفی استاد