دوره جامع پرسشنامه های عینی شخصیت

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

دوره جامع پرسشنامه های عینی شخصیت در تهران

مدرسین : دکتر کامبیز کامکاری – دکتر شهره شکرزاده

شروع دوره : ۲۵ آبان ۹۸

پایان دوره: ۱۶ آذر ۹۸

ساعت برگزاری : ۱۳ تا ۱۹

اجرا، نمره گذاری و تفسیر نسخه سوم پرسشنامه شخصیتی نئو
اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه سوتا ۲- فرم بازسازی شده
اجرا، نمره گذاری و تفسیر نسخه چهارم پرسشنامه چندمحوری بالینی میلون
اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه سنجش ابعاد آسیب شناسی شخصیت

 

تلفن : ۰۹۳۳۰۱۳۳۳۶۰

اینستاگرام : @sanjesh2017

دوره جامع پرسشنامه های عینی شخصیت

معرفی استاد