دوره جامع و کامل بازی درمانی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=32813
دوره جامع و کامل بازی درمانی

مشخصات دوره

۰۱ شهریور ۱۴۰۱
۰۸
۱۰۰ ساعت

معرفی دوره

بازی درمانی با تدریس فوق العاده خانم دکتر الهام ده‌یادگاری
خروجی این کارگاه یک بازی درمانگر کامل و حرفه‌ایست

 

معرفی استاد

خانم دکتر الهام ده‌یادگاری ( )