دوره جامع و پیشرفته ۹٠ ساعته درمان هیجان مدارEFT

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=33208
دوره جامع و پیشرفته ۹٠ ساعته درمان هیجان مدارEFT

مشخصات دوره

۲۸ مهر ۱۴۰۱
۱۴

معرفی دوره

معرفی استاد

مسعود ( )