دوره جامع و تخصصی آزمونهای عینی و فرافکن / مشهد

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: دکتر کامبیز کامکاری / دکتر شهره شکرزاده /

زمان برگزاری : ۵ ، ۶ ، ۷، اردیبهشت و ۳۰ ، ۳۱ خرداد و ۱ تیر /

تلفن : ۰۹۳۹۲۲۹۶۷۷۸ – ۰۵۱۳۶۰۲۴۰۴۸ /

آزمونهای روانشناختی ابزارتشخیصی دقیق درحیطه سنجش هوش،استعدادیابی ، اختلالات بالینی کودکان(اختلال یادگیری،بیش فعالی،اتیسم)آسیب شناسی،اختلالات شخصیت..
کارگاه روانشناسی

معرفی استاد