دوره جامع نمره گذاری و تفسیر آزمون های شخصیتی و بالینی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=32755
دوره جامع نمره گذاری و تفسیر آزمون های شخصیتی و بالینی

مشخصات دوره

۱۳ مرداد ۱۴۰۱
۰۸
۳۰ ساعت

معرفی دوره

معرفی استاد

یزدان موحدی ( دکتر روانشناس )