دوره جامع طرحواره درمانی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=32609
دوره جامع طرحواره درمانی

مشخصات دوره

۴۸ ساعت

معرفی دوره

📚 د‌وره جامع تربیت طرحواره درمانگر

مدرس: دکتر مهدی اکبری
دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی

🔹با ارائه مدرک آکادمیک و قابل ترجمه رسمی🔹

 

معرفی استاد

دکتر مهدی اکبری ( دانشیار روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی تهران )