دوره جامع طرحواره درمانی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=31246
دوره جامع طرحواره درمانی

مشخصات دوره

۲۳ بهمن ۱۴۰۰
۱۶
۶۰ ساعت

معرفی دوره

معرفی استاد

یزدان موحدی ( دکتر روانشناس )