کارگاه روانشناسی جامع طرحواره درمانی برای زوجین / تهران

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23976
کارگاه روانشناسی جامع طرحواره درمانی برای زوجین / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: دکتر امیر عسگری /

مدت دوره : 64 ساعت ( 8 جلسه ) /

مهلت ثبت نام : 10 اردیبهشت 97 /

شروع دوره : 22 اردیبهشت 97 (ساعت 9 تا 5 ) /

هزینه : 1/500/000 تومان /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد