کارگاه روانشناسی جامع طرحواره درمانی برای زوجین / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: دکتر امیر عسگری /

مدت دوره : ۶۴ ساعت ( ۸ جلسه ) /

مهلت ثبت نام : ۱۰ اردیبهشت ۹۷ /

شروع دوره : ۲۲ اردیبهشت ۹۷ (ساعت ۹ تا ۵ ) /

هزینه : ۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد