دوره جامع شخصیت و آسیب شناسی روانی در تشخیص و درمان

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=32984
دوره جامع شخصیت و آسیب شناسی روانی در تشخیص و درمان

مشخصات دوره

۴۰ ساعت

معرفی دوره

یه دوره کاملاً عملی، هر جلسه کیس واقعی

معرفی استاد

دکتر عبداله امیدی ( استاد تمام گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان )