دوره جامع زوج درمانی

دوره جامع زوج درمانی

مشخصات دوره

17 آذر 1400
۱۶
۹۰ ساعت

معرفی دوره

در این دوره برنامه های آموزشی برای درمان زوج هایی که درمراحل مختلف ارتباط قرار دارند مطرح میشود و نحوه مصاحبه،برنامه ریزی، تحلیل و مداخله، از رویکردهای مطرح مورد آموزشی بیان می شود.

قادر به دیدن کیس و مشاوره دادن میشوید.

برای مشکلات مراجعان راه حل های مختلف یاد می گیرید.

بایت شکایتهای ارتباطی مراجعان رضایت آنها را با حل مسئله خواهید داشت.

قادر خواهید بود برای ارتباط سمینار برگزار کنید و مراجعان را جذب کنید.

معرفی استاد

دکتر داود ذوالفقاری ( مدرس دانشگاه و مدرس دوره های تخصصی )