دوره جامع زوج درمانی

دوره جامع زوج درمانی

مشخصات دوره

۶۰ ساعت

معرفی دوره

دوره جامع زوج درمانی با رویکرد شناختی رفتاری مدرس: دکتر جعفر محرمی تلفن : 09198720562