دوره جامع درمان شناختی رفتاری (CBT)

مشخصات دوره

۱۳ تیر ۱۴۰۱
۱۶
۵۰ ساعت

معرفی دوره

معرفی استاد

یزدان موحدی ( دکتر روانشناس )