دوره جامع خانواده

مشخصات دوره

۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۶

معرفی دوره

جامع ترین دوره خانواده

معرفی استاد

دکتر عباس بخشی پور ( عضو هیات علمی دانشگاه تبریز )