دوره جامع خانواده

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=31754
دوره جامع خانواده

مشخصات دوره

۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۶
۲۶۰ ساعت

معرفی دوره

معرفی استاد

دکتر عباس بخشی پور ( عضو هیات علمی دانشگاه تبریز )