دوره جامع تربیت سکس تراپیست

مشخصات دوره

۰۱ مهر ۱۴۰۰
۰۸
۱۰۰ ساعت

معرفی دوره

این کورس ۱۰۰ ساعته، کورس اول از ۴ کورس دوره جامع تربیت سکس تراپیست است. در این دوره یک گروه ۱۵ نفره زیر نظر دکتر محمدرضا رجبی شکیب، مراحل مختلف آموزش شامل کارگاه و سوپرویژن را طی دو سال خواهند گذراند و پس از آن، در کلینیک سکس تراپی ماز مشغول به کار خواهند شد.

معرفی استاد

محمدرضا رجبی شکیب ( )