دوره جامع تربیت زوج درمانگر

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=31329
دوره جامع تربیت زوج درمانگر

مشخصات دوره

۰۱ فروردین ۰
۱۰
۶۰ ساعت

معرفی دوره

معرفی استاد

یزدان موحدی ( دکتر روانشناس )