دوره جامع تربیت روان درمانگر کودک با رویکرد شناختی رفتاری

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

(همراه با کار عملی)

زمان: فروردین تا خرداد ۱۳۹۷ /

مدرس: دكتر كارينه طهماسيان/

انجمن روان¬شناسی ایران برگزار می کند/

دوره جامع تربیت روان درمانگر کودک با رویکرد شناختی رفتاری (همراه با کار عملی)/

مدرس: دکتر کارینه طهماسیان عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی /

با ارائه گواهی نامه معتبر از انجمن روانشناسی ایران پس از موفقیت در آزمون آخر دوره/

( زمان برگزاری : فروردین تا خرداد ۱۳۹۷)/

شرایط شرکت کنندگان: دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی به بالا/

طول دوره: ۱۰۰ ساعت/

هزینه دوره : ۲.۸۰۰.۰۰۰ تومان ( طی سه قسط: هنگام ثبت نام، سه شنبه ۲۱ فروردین و پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت) به اعضای انجمن روان¬شناسی ایران ۱۰% تخفیف تعلق خواهد گرفت. قسط اول برای ثبت نام دوره ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان است/

دروس دوره: آسیب شناسی کودک، آموزش مدیریت والدین ، آموزش مدیریت خشم و جرات ورزی،  شناخت درمانی، رفتاردرمانی، بازی درمانی و قصه درمانی، کاربرد تکنیکهای شناختی رفتاری در مشکلات رفتاری خاص، فنون مصاحبه بالینی با کودک، آموزش مهارتهای زندگی، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی/

سه شنبه   ۲۱ فروردین از ۸ صبح تا ۲ بعد از ظهر

چهارشنبه   ۲۲ فروردین از ۸  صبح تا ۲ بعد از ظهر

پنجشنبه  ۲۳ فروردین  از ۸ صبح  تا ۲ بعد از ظهر

سه شنبه   ۴ اردیبهشت از ۸  صبح تا ۲ بعد از ظهر

چهارشنبه  ۵ اردیبهشت از ۸  صبح تا ۲ بعد از ظهر

پنجشنبه  ۶ اردیبهشت از ۸  صبح تا ۲ بعد از ظهر

چهارشنبه  ۱۹ اردیبهشت از ۸  صبح تا ۳ بعد از ظهر

پنجشنبه  ۲۰ اردیبهشت از ۸  صبح تا ۲ بعد از ظهر

چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت از ۸  صبح تا ۳ بعد از ظهر

پنجشنبه  ۲۷ اردیبهشت از ۸  صبح تا ۲ بعد از ظهر

پنجشنبه ۳ خرداد از ۸  صبح تا ۳ بعد از ظهر

جمعه  ۴ خرداد    از ۸  صبح تا ۲ بعد از ظهر

پنجشنبه ۱۰ خرداد از ۸  صبح تا ۳ بعد از ظهر

جمعه  ۱۱ خرداد    از ۸  صبح تا ۲ بعد از ظهر

پنجشنبه ۲۴خرداد از ۸  صبح تا ۲ بعد از ظهر

جمعه  ۲۵ خرداد   از ۸  صبح تا ۲ بعد از ظهر

توجه: پذیرایی بدون ناهار و به صورت میان وعده خواهد بود.

لطفا برای ثبت نام قطعی پس از واریز قسط اول به حساب انجمن به شماره ۳۴۲۰۶۰۶۴۱ بانک تجارت شعبه دانشگاه شهید بهشتی با شماره ۸۸۷۸۵۲۶۶ تماس حاصل فرمایید.

http://www.iranpa.org

کودک

معرفی استاد