دوره جامع تربیت درمانگر CBT

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=34311
دوره جامع تربیت درمانگر CBT

مشخصات دوره

۷۲ ساعت

معرفی دوره

📚 د‌وره جامع تربیت درمانگر شناختی-رفتاری(CBT)

مدرس: دکتر‌ مهدی‌ اکبری
دانشیار گروه روان‌شناسی بالینی دانشگاه خوارزمی تهران

🔹با ارائه گواهی آکادمیک به زبان انگلیسی(ترجمه شده)

 

معرفی استاد

دکتر مهدی اکبری ( دانشیار گروه بالینی دانشگاه خوارزمی تهران )