دوره جامع تربیت درمانگر کودک

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مرکز مشاوره آفتاب برگزار می کند :

برنامه ای مدون و حرفه ای در ۴ ماه /

تلفن ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر:

۲۲۶۹۲۰۱۶ – ۲۲۶۷۹۲۱۳ /

درمانگر کودک

معرفی استاد