دوره جامع تربیت درمانگر کودک و نوجوان

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=31307
دوره جامع تربیت درمانگر کودک و نوجوان

مشخصات دوره

۲۱ بهمن ۱۴۰۰
۰۸
۹ ساعت

معرفی دوره

دوره جامع تربیت درمانگر کودک و نوجوان

معرفی استاد

سید حسن حسینی ( تفسیر نقاشی )