کارگاه جامع تربیت درمانگر پذیرش و تعهد درمانی (ACT)

کارگاه جامع تربیت درمانگر پذیرش و تعهد درمانی (ACT)

مشخصات دوره

۱۱ آذر ۱۴۰۰
۱۵
۱۰۰ ساعت
آنلاین

معرفی دوره


 

معرفی استاد

دکتر علی فیضی ( دانش آموخته استیون هیز و راس هریس ،دکترای روانشناسی سلامت دانشگاه تهران )