دوره جامع تربیت درمانگر شناختی رفتاری کودک

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=33993
دوره جامع تربیت درمانگر شناختی رفتاری کودک

مشخصات دوره

۱۰۰ ساعت

معرفی دوره

معرفی استاد

سوده مرتضایی فر ( )