دوره جامع ۱۱۰ ساعته تربیت درمانگر جنسی ( س ک ستراپی ) / مشهد

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: دکترحمید مهرابی /
دکترای روانشناسی سلامت جنسی ومدرس دانشگاه لیون۲فرانسه/

شروع دوره:  ۱۹اردیبهشت/

تخفیف ویژه مخاطبینی که تا پایان۹۶ رزرونمایند/

تلفن ثبت نام : ۰۹۳۹۲۲۹۶۷۷۸ – ۰۵۱۳۶۰۲۴۰۴۸

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد