دوره جامع تربيت رواندرمانگر ( اصفهان)

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23815
دوره جامع تربيت رواندرمانگر ( اصفهان)

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: دکتر مهدی اصفهانی /

درمانهايCBT-ACT-CFT /

شروع دوره : يكشنبه ٨ بهمن/

گواهي معتبر پايان دوره و قابل ترجمه/

رزرو ارسال ١ به١٠٠٠٢٥٢٧/

دپارتمان آموزش: ٣٦٢٥٥١٤١-٠٣١ /

www.tohidcc.ir

رواندرمانگر

معرفی استاد