دوره جامع بین المللی آموزش درمان هیجان مدار EFT

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=31410
دوره جامع بین المللی آموزش درمان هیجان مدار EFT

مشخصات دوره

۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۱

معرفی دوره

معرفی استاد

دکتر سحر درویش اسکندری ( ‌روانپزشک، درمانگر و سوپروایزر EFT، هم موسس انستیتو درمان هیجان مدار ایران )