دوره جامع ارزیابی شناختی

مشخصات دوره

۰۵ دی ۱۴۰۰
۰۸
۵۵ ساعت

معرفی دوره

💠آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز با همکاری گروه علمی سیناپس برگزار می کند:

❇️ دوره جامع ارزیابی شناختی

🔵با تمركز بر:
🔺هوش
🔺توجه
🔺حافظه
🔺کارکردهای اجرایی

مدرسین:
✔️ دكتر وجيهه آقاملايي
✔️دكتر پيمان حسني ابهريان
✔️دكتر ماهگل توكلي
✔️ دكتر آسيه رضايي
✔️ دكتر صدیقه نصيرپور
✔️حسن وخشور

🔺ظرفيت محدود

🗓شروع دوره: ٥ دي ١٤٠٠

🔷مدت زمان دوره: ٥٥ ساعت 🔷

 

معرفی استاد

دکتر آسیه رضایی ( دکتری روانشناسی شناختی )