دوره جامع آزمون های شناختی

دوره جامع آزمون های شناختی

مشخصات دوره

13 آبان 1400
۰۸
۲۴ ساعت

معرفی دوره

با ارائه مدرک مورد تایید سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و سازمان بهزیستی کشور
با ارائه مدرک سطح ۵ آزمونگری
سرفصل های دوره:
• اجرا، نمره گذاری و تفسیر نسخه دوم مقیاس های هوش رینولدز
• اجرا، نمره گذاری و تفسیر نسخه پنجم مقیاس های هوش استانفورد-بینه
• اجرا، نمره گذاری و تفسیر نسخه چهارم مقیاس های هوش وکسلر کودکان
• اجرا، نمره گذاری و تفسیر نسخه چهارم مقیاس های تکمیلی هوش وکسلر کودکان
• غربالگری اختلالات عصبی-تحولی
• تشخیص اختلالات عصبی-تحولی
• تشخیص تیزهوش
• شناسایی اختلالات عصبی-تحولی

معرفی استاد

دکتر کامبیز کامکاری ( دانشیار تخصصی روانشناسی، متخصص سنجش روانشناختی )