دوره جامع آزمون های برون فکن

دوره جامع آزمون های برون فکن

مشخصات دوره

13 آبان 1400
۰۸
۳۲ ساعت

معرفی دوره

با ارائه مدرک مورد تایید سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و سازمان بهزیستی کشور
سرفصلهای دوره:
• سیر تحولی و تکاملی مفهوم«برون فکنی»
• انواع برون فکنی
• کاربرد آزمون های برون فکن
• اجرا و تفسیر آزمون دست
• اجرا و تفسیر آزمون تصاویر بلاکی
• اجرا و تفسیر آزمون اندریافت کودکان
• اجرا و تفسیرآزمون اندریافت موضوع
• اجرا و تفسیر آزمون رورشاخ (مقدماتی)
• اجرا و تفسیر آزمون رورشاخ (پیشرفته)

معرفی استاد

دکتر کامبیز کامکاری ( عضو هیئت علمی دانشگاه متخصص سنجش روانشناختی )