دوره توانمند سازی مشاوران در حیطه شغلی و تحصیلی / اصفهان

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

تاریخ برگزاری :  ۱۳،۱۴و۲۰،۲۱اردیبهشت /

ساعت:  ۸ تا ۱۷/

شماره تلفن ۰۳۱-۳۲۶۷۹۴۰۴ همراه ۰۹۱۳۸۳۳۴۰۹۴ -۰۹۱۳۳۶۸۸۱۲۰ /

آدرس اصفهان میدان آزادی خیابان چهارباغ بالا روبروی انتشارات جنگل/

مباحث :

??نظریه های کاربردی مشاوره شغلی

??مهارت ها و فنون مشاوره شغلی

??راهبردهای طرح ریزی شغلی

??صلاحیت های اخلاقی، قوانین ومقررات مرتبط با مشاوره در کشور

??کاربرد فناوری در طرح ریزی شغلی

??آسیب های شغلی و راهکارها: بی تصمیمی شغلی

??آزمون هدایت و سنجش تناسب شغلی

??تمرین عملی مشاوره شغلی و تحصیلی

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد