دوره توانمند سازی مشاوران در حیطه شغلی و تحصیلی / اصفهان

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24028
دوره توانمند سازی مشاوران در حیطه شغلی و تحصیلی / اصفهان

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

تاریخ برگزاری :  13،14و20،21اردیبهشت /

ساعت:  8 تا 17/

شماره تلفن 031-32679404 همراه 09138334094 -09133688120 /

آدرس اصفهان میدان آزادی خیابان چهارباغ بالا روبروی انتشارات جنگل/

مباحث :

??نظریه های کاربردی مشاوره شغلی

??مهارت ها و فنون مشاوره شغلی

??راهبردهای طرح ریزی شغلی

??صلاحیت های اخلاقی، قوانین ومقررات مرتبط با مشاوره در کشور

??کاربرد فناوری در طرح ریزی شغلی

??آسیب های شغلی و راهکارها: بی تصمیمی شغلی

??آزمون هدایت و سنجش تناسب شغلی

??تمرین عملی مشاوره شغلی و تحصیلی

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد