دوره تشخیص و درمان مشکلات جنسی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=32203
دوره تشخیص و درمان مشکلات جنسی

مشخصات دوره

۴۰ ساعت

معرفی دوره

هدف اصلی کارگاه تشخیص و درمان مشکلات جنسی ،آشنایی کارآموزان با مشکلات جنسی و راه کارهای درمانی این مشکلات است.انقباض مهبلی،زودانزالی،اختلال میل جنسی ،اختلال نعوظ،اختلال ارگاسمی ،دیرانزالی،خودارضایی،سکس مقعدی از مشکلات و موضوعات جنسی مورد بحث این کارگاه خواهند بود .در این کارگاه،اصول و مفاهیم سکس درمانگری رفتاری ضمن پرزنت جلسات درمانی مراجعان،همزمان با به کارگیری فنون درمانی و مشاهده و تحلیل فرایند درمان ،آموزش داده می شود.

با ارائه گواهی معتبر از دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

معرفی استاد

محمدعلی بشارت ( )