کارگاه روانشناسی تربیت مربی و مدرس ایماگوتراپی و زوج درمانی / تهران

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24106
کارگاه روانشناسی تربیت مربی و مدرس ایماگوتراپی و زوج درمانی / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

? مدرس:حسن رحمانی شمس /
✅با ارایه گواهی معتبر مربیگری ایماگوتراپی مورد تایید سازمان بهزیستی?

?۶۰۰هزارتومان بصورت نقد و چک?

? ۲۵ /۱۶/۱۷/۱۸/۲۳/۲۴تیرماه

☎تلفن هماهنگی:
۰۹۱۲۶۴۷۲۸۷۷از ساعت ۱۳تا ۱۴

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد