دوره تربیت درمانگر کودک و نوجوان

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=31672
دوره تربیت درمانگر کودک و نوجوان

مشخصات دوره

۰۱ فروردین ۰
۱۸
۶۰ ساعت

معرفی دوره

معرفی استاد

یزدان موحدی ( )