دوره تربیت درمانگر نوجوان

مشخصات دوره

۱۹ مرداد ۱۴۰۱
۰۹
۱۰۰ ساعت

معرفی دوره

مدرس دوره: دکتر الهام ده یادگاری
دکتری تخصصی روان شناسی کودک و نوجوان

شروع دوره: ۱۹مرداد ماه ۱۴۰۱

زمان: ۹الی ۱۷

مدت دوره: ۱۰۰ساعت( حضوری / آنلاین )

با ارائه گواهی معتبر از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

شماره تماس:۰۲۱۲۲۳۸۵۹۵۱
۰۲۱۲۲۳۵۴۰۰۰
۰۹۳۹۳۰۹۰۲۷۰

 

معرفی استاد

دکتر الهام ده یادگاری ( دکتری تخصصی روانشناسی کودک و نوجوان )