کارگاه تخصصی گشتالت درمانی / شیراز

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

زمان: ۱۸,۱۹,۲۰,۲۱ اردیبهشت /
زمان : ۳۲ ساعت، ۹ تا ۱۸ /
مدرس : دکتر امیر عسکری /
همراه با کیس پرزنت و تمرینات عملی /
با اعطای گواهی معتبر قابل ترجمه وزارت علوم/
همراه با صبحانه،نهار،عصرانه/

تلفن : ۰۹۱۷۰۸۹۸۷۳۹ – ۰۷۱۳۶۲۷۴۳۷۳ /
کارگاه گشتالت درمانی

معرفی استاد