دوره بین المللی آموزش درمان هیجان مدار برای اختلالات خوردن

مشخصات دوره

۰۹ شهریور ۱۴۰۱
۱۷
۱۵ ساعت

معرفی دوره

معرفی استاد

دکتر جوآن دولهانتی ( ‌روانشناس بالینی و مدرس، سوپروایزر بین المللی EFT، توسعه دهنده درمان هیجان مدار برای اختلالات خوردن و آموزش مهارت های هیجان مدار )