دوره اول تئوری انتخاب و واقعیت درمانی / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: دکتر علی صاحبی /

زمان برگزاری : ۱۷ تا ۱۹ اردیبهشت ۹۷/

تلفن : ۲۲۸۷۷۱۸۹ – ۰۹۳۶۶۸۶۷۳۸۵ /
لینک ثبت نام :

https://goo.gl/2siJAi

تئوری انتخاب

معرفی استاد