دوره ارتباط بدون خشونت (زبان زندگی)

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

ثبت نام شروع شد–

تاریخ شروع دوره : ۲۹ آذر ۱۳۹۶ ( ۵ جلسه ) —

ساعت برگزاری : ۱۷ الی ۲۰ —

مدرس : محمد کهربی–

ارمونی ارتباط، نت آهنگ عشق–

ظرفیت ۳۰ نفر
از (۵۰ هزار تومان) تخفیف در ثبت نام آنلاین استفاده کنید:
https://goo.gl/8QUXin

ارتباط

معرفی استاد