دوره ارتباط بدون خشونت (زبان زندگی)

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23675
دوره ارتباط بدون خشونت (زبان زندگی)

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

ثبت نام شروع شد–

تاریخ شروع دوره : 29 آذر 1396 ( 5 جلسه ) —

ساعت برگزاری : 17 الی 20 —

مدرس : محمد کهربی–

ارمونی ارتباط، نت آهنگ عشق–

ظرفیت 30 نفر
از (50 هزار تومان) تخفیف در ثبت نام آنلاین استفاده کنید:
https://goo.gl/8QUXin

ارتباط

معرفی استاد