دوره آنلاین MMT سال ۹۹

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24501
دوره آنلاین MMT سال ۹۹

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

موسسه روانشناسی ماورا: دوره آنلاین MMT سال 99  “مشاوره و درمانگری اعتیاد دوره آنلاین MMT سال 99
بر اساس مدل درمان نگهدارنده (MMT)

ویژه روانشناسان و مشاورین

سرفصل مطالب:

مقدمه اعتیاد

مصاحبه بالینی

آشنایی با ماهیت بیماری اعتیاد و ویژگیها

آشنایی با انواع مواد مخدر موجوددر ایران

تاثیرات و عوارض شایعترین مواد در ایران

ویژگی های مستعد کننده اعتیاد

محتوا و ساختار خانواده درمانی در درمانMMT

پیشینه درمان اعتیاد و دلایل اثربخشی درمان MMT

چالشها، ضعفها و نقاط قوت درمانMMT

ساختار و محتوای درمان غیر دارویی در مدل MMT

ماتریکس

مشاوره انگیزشی و مهارت های بازتوانی

و پیشگیری از عود

مدرس: آقای دکتر روح الله حدادی (متخصص و درمانگر اعتیاد و مدرس دانشگاه)

زمان: پنجشنبه ها ؛ از 8 خرداد ماه؛ ساعت 9:30 صبح تا 13:30

12جلسه 4 ساعته و هزینه هرجلسه 75 هزار تومان

با ارائه گواهینامه معتبر

تلفن ثبت نام :
88983503
09199632895
09394019081
09198203142

معرفی استاد