دوره آنلاین مشاوره اعتیاد MMT

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=34209
دوره آنلاین مشاوره اعتیاد MMT

مشخصات دوره

معرفی دوره

براساس مدل درمان نگهدارنده (MMT)
و ماتریکس
مدرس: دکتر روح اله حدادی
جمعه ها از ٢٩ اردیبهشت ساعت ١۴ تا ۱۹
🔖با ارائه گواهینامه از دانشگاه تهران
🔵سرفصل مطالب:
🔴 مقدمه اعتیاد
🔴 مصاحبه بالینی
🔴 آشنایی با ماهیت بیماری اعتیاد و ویژگی ها
🔴 آشنایی با انواع مواد مخدر موجود در ایران
🔴تاثیرات و عوارض شایعترین مواد در ایران
🔴 ویژگی های مستعد کننده اعتیاد
🔴 محتوا و ساختار خانواده درمانی در درمانMMT
🔴 پیشینه درمان اعتیاد و دلایل اثربخشی درمان MMT
🔴 چالش ها، ضعف ها و نقاط قوت درمانMMT
🔴 ساختار و محتوای درمان غیر دارویی در مدل MMT
🔴 ماتریکس
🔴 مشاوره انگیزشی و مهارت های بازتوانی
👈امکان پرداخت اقساطی شهریه
👈امکان سوال و جواب و مشارکت در کارگاههای آنلاین
👈 ارائه لینک مشاهده آفلاین بعد از هرجلسه
👈 ارائه فایل های صوتی
👈ارسال پستی رایگان گواهینامه دوره

معرفی استاد